Tannlegen og trygden

Hovedregelen er at pasienter over 20 år selv betaler for sin tannbehandling. De senere årene har det likevel kommet flere og bedre muligheter for trygdedekning av tannbehandling. Disse ordningene reguleres gjennom lover og forskrifter. Det er den behandlende tannlege som foretar vurderingen av behandlingen opp mot regelverket. Vi etterstreber å holde oss kontinuerlig oppdaterte med hensyn til disse reglene til det beste for våre pasienter.

Det er i hovedsak to ulike dekningstyper

• Yrkesskade
• Stønad etter § 5-6

Yrkesskadedekning gjelder for skader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, og for elever med skader skjedd i skoletiden. Støndadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted.

Stønad omfatter en lang rekke diagnoser
For å se hva som gjelder for de ulike gruppene kan du se her.

Alle tannlegene hos oss har direkte oppgjør med HELFO (tidl. NAV), noe som gjør at du slipper å legge ut for den delen som dekkes av HELFO. Du betaler kun eventuell egenandel og eventuelt mellomlegg.

Det er fem begreper man må kjenne til angående betaling:

Honorartakst: danner utgangspunktet for stønaden som ytes etter folketrygdens bestemmelser. I de tilfeller pasienten er fritatt fra å betale egenandel, vil stønaden tilsvare honorartaksten.
Refusjonstakst: det beløpet som refunderes etter folketrygdlovens bestemmelser, i de tilfeller pasienten må betale egenandel.
Egenandel: den andelen av honorartaksten pasienten må betale, dersom pasienten ikke er fritatt fra å betale egenandel.
Mellomlegg: Dette er prisforskjellen mellom tannlegens pris og departementets takst for det utførte arbeid.
Egenbetaling: Består av mellomlegget og en eventuell egenandel. Vi gir det kostnadsoverslag hvor egenbetalingen fremkommer.