Tannbehandlingsskrekk

Det er mange som gruer seg til å gå til tannlegen. Ca. 5% av norges befolkning lider av alvorlig tannbehandlingsskrekk eller angst, odontofobi. Da er det vanskelig å komme seg til tannlege, og mange venter helt til de har vondt.

Ved behandling av pasienter med tannlegeskrekk er vår erfaring at man kommer langt med god kommunikasjon og empati, dvs;

• Sette av god tid til å snakke med pasienten og kartlegge hva han/hun er redd for.
• Gi god informasjon før og under behandling – gjerne avtale med pasienten på forhånd hva som skal gjøres fra gang til gang.
• Pasienten får selv være med på å styre behandlingen, og vi ønsker på denne måten å gi pasienten kontroll i behandlingssituasjonen.
• Komme ofte nok til tannlegen. Dette forebygger videre frykt, og at man ikke er redd for ”overraskelser” hver gang man kommer.

Tannbehandlings-
skrekk

Det er mange som gruer seg til å gå til tannlegen. Ca. 5% av norges befolkning lider av alvorlig tannbehandlingsskrekk eller angst, odontofobi. Da er det vanskelig å komme seg til tannlege, og mange venter helt til de har vondt.

Ved behandling av pasienter med tannlegeskrekk er vår erfaring at man kommer langt med god kommunikasjon og empati, dvs;

• Sette av god tid til å snakke med pasienten og kartlegge hva han/hun er redd for.
• Gi god informasjon før og under behandling – gjerne avtale med pasienten på forhånd hva som skal gjøres fra gang til gang.
• Pasienten får selv være med på å styre behandlingen, og vi ønsker på denne måten å gi pasienten kontroll i behandlingssituasjonen.
• Komme ofte nok til tannlegen. Dette forebygger videre frykt, og at man ikke er redd for ”overraskelser” hver gang man kommer.